ResponsonderzoekHet Responsonderzoek 2015 is uitgevoerd door Millward Brown in opdracht van de Persgroep Employment Solutions. De respondenten zijn afkomstig uit een onafhankelijk extern panel van Millward Brown.

Aan dit onderzoek hebben ruim duizend respondenten van 18 t/m 65 jaar deelgenomen, die in de afgelopen twee jaar op zoek gingen naar een (nieuwe) baan, of daar op dit moment mee bezig zijn.

Het responsonderzoek heeft als doel om inzichten in het sollicitatiepad van een kandidaat te krijgen:

> Via welke media oriënteren kandidaten zich op een (andere) baan?

Welk medium heeft hun voorkeur bij het vinden van passende vacatures?

Hoe is men aan de huidige baan gekomen?

> Hoe solliciteert men uiteindelijk op een passende vacature?